O projektu

Financiranje

Skupna vrednost upravičenega dela celotnega projekta je znašala 37.672.858 brez vključenega DDV in so ga financirale:

  1. sodelujoče občine (Mestna občina Kranj, Občina Šenčur, Občina Naklo) v višini 5.956.551 €. Od tega je Mestna občina Kranj prispevala 5.581.294 €, Občina Šenčur 211.673 € in Občina Naklo 163.584 €.
  2. Kohezijski sklad EU v višini 26.958.860 € in
  3. Ministrstvo RS za okolje in prostor v višini 4.757.447 €.

 

Sofinanciranje projekta v odstotkih po virih

GORKI Financiranje

Centralna čistilna naprava Kranj iz zrakaGORKI - kanali in CČNGORKI - Kronologija: Nadgradnja centralne čistilne naprave KranjGradnja kanalizacijskega omrežja GORKI: 1. sklop - Bitnje-Šutna-ŽabnicaCCN februar2015CCN maj2015Gorki - november 2015CČN Kranj - december 2015