Odprtje delovišča v okviru projekta GORKI (nadgradnja in rekonstrukcija Centralne čistilne naprave Kranj)