Gorki II. sklop

Izgradnja kanalizacijskega omrežja

Izgradnja kanalizacijskega omrežja v aglomeracijah Kranj, Bitnje – Žabnica in Kokrica

V okviru projekta bo zgrajeno kanalizacijsko omrežje v naslednjih aglomeracijah:

  1. Kranj (ID: 20594): v aglomeraciji Kranj znaša trenutna opremljenost s kanalizacijskim sistemom 88,5 %, kar pomeni, da je večina omrežja že zgrajenega. V okviru projekta bo zgrajeno omrežje v delih aglomeracije Huje, Kokrški Log, Partizanska cesta, Kokrški breg, Zlato polje sever in Skalica, v skupni dolžini 6.687 metrov. Nanj bodo po zaključku projekta priključeni dodatni 2.204 prebivalci.
  2. Bitnje – Žabnica (ID: 20598): v aglomeraciji Bitnje – Žabnica znaša trenutna opremljenost 10 %, kar pomeni, da je zgrajen le manjši del omrežja. V okviru projekta bo zgrajenih 23.353 metrov omrežja, nanj pa bo dodatno priključen 2.881 prebivalec.
  3. Kokrica (ID: 20591): Trenutno stanje opremljenosti s kanalizacijo znaša 44 %, kar pomeni, da je zgrajenega manj kot polovica kanalizacijskega omrežja. V okviru projekta bo zgrajenih 5.274 metrov kanalizacije, nanjo pa bo dodatno priključenih 823 prebivalcev.

Izgradnja povezovalnih kanalov v občini Naklo

Povezovalni kanal Podtabor – Bistrica – Žeje – Strahinj bo že obstoječi kanalizacijski sistem v Občini Naklo povezal s Centralno čistilno napravo Kranj in zagotovil dostop do čiščenja odpadnih voda in delovanje celotnega kanalizacijskega sistema na eni strani, hkrati pa bo prispeval k bolj racionalnem obratovanju Centralne čistilne naprave.

Vsi kanali so projektirani tako, da bo na njih možno priključiti najmanj 95 % vseh bližnjih objektov. Po zaključku izvedbe priključkov se bodo greznice opustile, zasule ali pa uporabile za hrambo padavinskih voda

Izgradnja povezovalnega omrežja v občini Šenčur

V okviru projekta bosta zgrajen povezovalna voda Hotemaže – Visoko – Luže – Srednja vas in Olševek – Luže, ki bosta zagotovila dostop do čiščenja odpadnih voda in delovanje celotnega kanalizacijskega sistema na eni strani, hkrati pa bosta prispevala k bolj racionalnem obratovanju Centralne čistilne naprave na drugi strani.

Centralna čistilna naprava Kranj iz zrakaGORKI - kanali in CČNGORKI - Kronologija: Nadgradnja centralne čistilne naprave KranjGradnja kanalizacijskega omrežja GORKI: 1. sklop - Bitnje-Šutna-ŽabnicaCCN februar2015CCN maj2015Gorki - november 2015CČN Kranj - december 2015