Aktualno

Gradnja novega kanalizacijskega sistema na terenu končana

10.11.2015

V teh dneh v Mestni občini Kranj potekajo zaključne aktivnosti v okviru projekta Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 2. sklop (1. faza), katerega izvajanje se je na terenu začelo oktobra 2013.

V njegovem okviru je v Mestni občini Kranj skupaj zgrajenih slabih 35 kilometrov novega kanalizacijskega sistema v treh aglomeracijah, v katerih je obremenitev večja od 2.000 PE, in sicer Kranj, Bitnje–Žabnica in Kokrica. Dela na terenu so se na vseh treh območjih že zaključila. Priklopi gospodinjstev na novo javno kanalizacijsko omrežje so izvedeni na območju Bitenj, Šutne, Žabnice, Kokrice, v Kranju pa na območju dela Zlatega polja. V teh dneh bodo potekali priklopi na Hujah, Skalici in Kokrškem logu, kmalu pa tudi na območju Partizanske ceste in Kokrškega brega.

Aktivnosti projekta, za katerega so sodelujoče občine poleg lastnih virov uspele pridobiti tudi sredstva Kohezijskega sklada Evropske unije in Republike Slovenije, so obsegale še nadgradnjo in rekonstrukcijo Centralne čistilne naprave Kranj. Na novo je zgrajenih kar 31 objektov, 4 so obnovljeni, preostali, ki niso več služili svojemu namenu, pa so porušeni. Dela na Centralni čistilni napravi Kranj bodo zaključena v pogodbenem roku, trenutno poteka poskusno obratovanje. Z najsodobnejšo tehnološko opremo bo nova centralna čistilna naprava zagotavljala najboljše možno čiščenje odpadnih voda ter s tem učinkoviteje varovala okolje. Pomembno je omeniti tudi, da so vsi objekti razen dveh zaprti, zato njeno delovanje ne bo povzročalo hrupa ali onesnaževalo zraka.

Na Mestni občini Kranj bi se ob uspešnem zaključku projekta radi zahvalili vsem, ki so pomagali pri pripravi in izvedbi tega projekta. Zahvala gre Ministrstvu Republike Slovenije za okolje in prostor, Službi vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Upravni enoti Kranj, vsem izvajalcem del na projektu, sodelujočima občinama ter predvsem občankam in občanom.