Aktualno

Novinarska konferenca ob zaključku projekta GORKI

22.11.2015

Konec letošnjega leta se formalno zaključuje projekt Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 2. sklop (1. faza), katerega namen je bila izgradnja dela kanalizacijskega sistema v Mestni občini Kranj in povezovalnih kanalov v Občinah Naklo in Šenčur ter nadgradnja in rekonstrukcija Centralne čistilne naprave Kranj. Dela na kanalizacijskih sistemih so v celoti zaključena v vseh treh sodelujočih občinah, na Centralni čistilni napravi Kranj pa bodo dokončana v pogodbenem roku. Vrednost celotnega projekta znaša 38.038.385,54 evrov brez DDV in ga delno financirajo Kohezijski sklad Evropske unije, Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor ter občine same.

Na novinarski konferenci, ki je potekala, dne 10. november 2015, na Mestni občini Kranj in je bila namenjena predstavitvi rezultatov projekta, so se župani strinjali, da gre za najpomembnejši infrastrukturni projekt na tem območju v zadnjih 40 letih. Izrazili so zadovoljstvo z opravljenim, saj so v obdobju dobrih dveh let uspešno zaključili načrtovane aktivnosti in tako skupaj v vseh treh občinah zgradili kar dobrih 46 kilometrov novega kanalizacijskega omrežja ter nadgradili in rekonstruirali Centralno čistilno napravo Kranj. Ta bo odslej bolje ustrezala številu trenutnih in prihodnjih uporabnikov ter za čiščenje odpadnih komunalnih voda uporabljala najsodobnejšo in okolju prijazno tehnologijo.

Sporočilo za medije (.pdf)