O projektu

Predstavitev

V projektu, ki se skriva pod dolgim imenom »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 2. sklop (1. faza)« smo se Mestna občina Kranj, Občina Naklo in Občina Šenčur lotile izgradnje celovitega sistema odvajanja in čiščenja odpadnih voda na našem območju. Dela bodo vključevala nadgradnjo in rekonstrukcijo Centralne čistilne naprave Kranj in izgradnjo pripadajočih kanalizacijskih sistemov. Z uspešnim zaključkom projekta do konca leta 2015 bomo odpravili vrsto let trajajočo problematiko odvajanja in čiščenja odpadnih fekalnih voda, ki imajo negativne posledice tako na okolje kot na zdravje ljudi.

Novi kanalizacijski sistemi bodo omogočili ustrezno odvajanje odpadnih voda v aglomeracijah, v katerih je obremenitev večja od 2.000 PE (Kranj, Bitnje – Žabnica in Kokrica), poleg teh pa bodo zgrajeni tudi povezovalni kanalizacijski vodi v občinah Naklo in Šenčur, na tistih območjih, kjer je del kanalizacijskega omrežja že zgrajen, pa ni v funkciji, ki bi zagotavljala ustrezno čiščenje. Na ta način bo na območjih, kjer sekundarno omrežje že obstaja, zagotovljena ustrezna povezava s Centralno čistilno napravo Kranj, ki bo tako tudi bolj optimalno izkoriščena.

Da bi po velikosti in tehnologiji ustrezala današnjemu stanju in prihodnjim potrebam na območju, ki ga pokriva ter postavljenim okoljskim standardom, bo tekom projekta nadgrajena in rekonstruirana tudi Centralna čistilna naprava Kranj.

Več o projektu najdete na sosednjih podstraneh.

Centralna čistilna naprava Kranj iz zrakaGORKI - kanali in CČNGORKI - Kronologija: Nadgradnja centralne čistilne naprave KranjGradnja kanalizacijskega omrežja GORKI: 1. sklop - Bitnje-Šutna-ŽabnicaCCN februar2015CCN maj2015Gorki - november 2015CČN Kranj - december 2015